ยากันชักตัวใหม่

การใช้ยาพ่นจมูกรักษาการชัก

  จากการศึกษา และพัฒนา ยากันชัก ที่สามารถ สเปรย์ที่จมูกเพื่อทำให้การจากหยุด ได้ เป็นผลิตภัณที่ชื่อว่า NRL-1: special formulation of diazepam  ใช้ในการรักษาโรคชัด ในกรณีที่มีการชักซ้ำ ทำให้สามารถ  ให้ ยาได้อย่างรวดเร็ว ปกติเราใช้ Diazepam  ในการรักษา  ภาวะกล้ามเนื้อเกร็ง วิตกกังวลและการชัก ซึ่งในอดีตยาจะมีรูปของเป็นยาเม็ดและ ยาฉีด   แต่ตัว NRL-1  เป็นยา diazepam  ในรูปแบบใหม่ ที่สามารถใช้ในการสเปรย์ เข้าไป โพรงจมูก  ซึ่งพบว่าสามารถทำให้อาการชักหยุดได้ แล้วก็ปลอดภัย  ซึ่งเป็น ยาที่สามารถผู้ป่วยใช้ได้เองอย่างรวดเร็วในการควบคุมอาการชัก  ยา NRL-1  อยู่ในช่วงสุดท้าย ในการวิจัย ใช้ ในทางคลินิก  หลังจากนั้นก็จะมีการขออนุญาต ผ่านทางองค์กรอาหารและยาประเทศ สหรัฐอเมริกา แล้วก็เรา จะมียาใช้ทั่วโลก ในเวลา ไม่ นานมากนัก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการรักษากรณีที่ผู้ป่วยเมียการชักซ้ำซ้ำฯติดต่อกัน มีการรักษาหลักก็คือการใช้ ยา diazepam    ฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำ หรือการให้ทาง ทวารหนัก  ต่อมามีการใช้ ยา midazolam  ในทางช่องปาก  การที่มิยา NRL-1 ใช้ในทางคลินิก จะทำให้การรักษาผู้ป่วยที่มีการชักซ้ำอย่างต่อเนื่อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและอย่างรวดเร็วเพราะสามารถที่จะฉีดสเปรย์เข้าในช่องจมูก ซึ่งจะช่วยทำให้ลด การเกิดอุบัติการณ์ การอาการชัก   ต่อเนื่องแบบไม่หยุด (Status epilepticus)  

ยากันชักตัวใหม่ - Everolimus

ผลจากการศึกษาจากการสุ่ม placebo-controlled ระยะที่ 3 การทดลองแสดงให้เห็นว่า everolimus (Afinitor จาก Novatis) - เป็นยาทานที่มีการพัฒนาเป็นยารักษาโรคมะเร็ง - สามารถลดอาการชักลงอย่างมีนัยสำคัญความถี่ชักในผู้ป่วยโรคลมชักที่ดี้อต่อยา Tuberous sclerosis (TSC) Tuberous sclerosis (TSC) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่หายาก ที่เกิดจาก overactivati​​on ของเป้าหมายของ rapamycin (mTOR) ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเซลล์ ในโรค TSC จะนำไปสู่​​การเกิดอาการชักผิดปกติการเกิด cortical malformations, and neuronal hyperexcitability และทำให้เกิด subependymal astrocytomas เซลล์ยักษ์ (SEGAs) ผลแม้ว่าอาจมีผลกระทบในวงกว้างมากสำหรับการรักษาโรคลมชัก จนถึงตอนนี้ชึ่งยังไม่ได้รับการรักษาทุกคนสำหรับโรคลมชักของพวกเขา เพียงพวกเขาสำหรับการชักของพวกเขาที่เราได้ให้พวกเขายาเสพติดที่ปราบปรามการชักของพวกเขา แต่เรายังไม่ได้พื้นฐานเปลี่ยนกลไกพื้นฐานที่ซึ่งก่อให้เกิดโรคลมชัก." everolimus จะพิสูจน์ให้ประสบความสำเร็จในทีเอสซี แต่มันก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับบางดีสเพลเชียเยื่อหุ้มสมองและประเภทอื่น ๆ ของโรคลมชักท​​ี่เธอบอกว่า "นี่อาจจะเป็นขั้นตอนแรก" ดรฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้วิจัยหลักทั่วโลกสำหรับอยู่จริง 3 (ตรวจสอบ everolimus ในการศึกษาของทีเอสซี) ที่กล่าวว่า เธอแสดงผลที่นี่ในช่วงสถาบันประสาทวิทยาอเมริกัน (AAN) 2016 การประชุมประจำปี EXIST-3 ได้รับการสนับสนุนโดย Novatis การศึกษารวม 366 ผู้ป่วยที่มี TSC กับอายุเฉลี่ย 10 ปี (ช่วง 2-65 ปี) พวกเขาจะต้องมีอย่างน้อย 16 ชักรักษาทนและได้รับ 1-3 ยากันชัก (เครื่อง AED) ในปริมาณที่มีเสถียรภาพ ในประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วย, 6 หรือมากกว่าเครื่อง AED ล้มเหลวก่อนที่จะลงทะเบียนเรียน มีผู้ป่วยหลายคนยังพยายามวิธีการรักษาอื่น ๆ รวมทั้งไขมันสูงคาร์โบไฮเดรตต่ำอาหาร ketogenic และการกระตุ้นเส้นประสาทเวกั โดยรวมเฉลี่ยความถี่ยึดพื้นฐานต่อ 28 วันเป็น 37.5 การศึกษาไม่ได้ จำกัด ชนิดของการชักดังนั้นผู้ป่วยที่มียาชูกำลังคลินิก, atonic, clonic, myoclonic และหลายประเภทยึดอื่น ๆ หลังจาก 8 สัปดาห์เฟสพื้นฐานผู้ป่วยถูกสุ่มให้ได้รับนอกเหนือไปจากเครื่อง AED ของพวกเขาได้รับยาหลอกลดลงยา everolimus (3-7 นาโนกรัม / มิลลิลิตร) หรือสูงกว่ายา everolimus (9-15 ng / มิลลิลิตร) หลังจากขั้นตอนการไตเตรท 6 สัปดาห์ผู้ป่วยเสร็จสิ้นขั้นตอนการบำรุงรักษา 12 สัปดาห์ อัตราการออกกลางคันตลอดการพิจารณาคดี "ที่ด้านล่างเมื่อเทียบกับการทดลอง AED อื่น ๆ " ตามที่ดรฝรั่งเศส; เพียง 5 ในกลุ่มยาหลอก 7 ในกลุ่มรักษาขนาดต่ำและ 8 ในการรักษากลุ่มการรักษาสูงกว่าปริมาณที่ยกเลิก

Depression in patients with epilepsy: how could neurologists, psychiatrists and neurosurgeons co-work and how much do Asian colleagues acknowledge it?

ilae

Depression in patients with epilepsy: how could neurologists, psychiatrists and neurosurgeons co-work and how much do Asian colleagues acknowledge it?

Date: October 9-10th, 2016 Venue: Aichi, Japan

On behalf of the ILAE Neuropsychiatry Commission, we are pleased to invite you to attend the conference “Depression in patients with epilepsy: how could neurologists, psychiatrists and neurosurgeons co-work and how much do Asian colleagues acknowledge it?”. The event will be held in Aichi, October 9-10, 2016. This meeting offers Japanese physicians and surgeons treating patients with seizures a unique opportunity to meet Japanese and international experts on depression in patients with epilepsy. It aims to disseminate recent insights into the epidemiology, pathogenesis, impact, diagnosis, and best treatment of this common co-morbid condition in patients with epilepsy and bridge gaps between psychiatrists and epileptologists without psychiatric training. Every medical staffs and students who are interested in this topic, including participant of the Annual Meeting of the Japanese Epilepsy Society who is interested in this topic is welcome to come to the symposium without charge.

9th Sunday

14:00-14:05 Opening remarks. Kousuke Kanemoto (Japan) 14:05-14:10 Welcome speech by guest of honor. Yozo Miyake (Japan, President of Aichi Medical University) 14:10-14:35 Epidemiology of comorbid depression in patients with epilepsy (including bidirectional relationship between epilepsy and depression). Andres Miguel Kanner (U.S.A) 14:35-15:00 Depression in epilepsy: why should neurologists care? Alice Yu (Taiwan) 15:00-15:25 Neurobiological aspects of mood disorders: do they explain the high comorbidity of depression and epilepsy? Masumi Ito (Japan) Coffee break 15:25-15:35 15:35-16:00 Can psychiatric adverse events of AEDs be anticipated when a past and /or family history of mood disorders are identified at the time of the initial evaluation of the seizure disorder? Kousuke Kanemoto (Japan) 16:00-16:25 What is the impact of depression on seizure, psychosocial issues and behavioral problems? Sung-Pa Park (South Korea)
16:25-16:50 Can neurologists identify patients with depressive and anxiety disorders in their outpatient clinic? Aileen MacGonigal (France) 16:50-17:15 When should patients be referred to psychiatrists? Riki Matsumoto (Japan) 17:15-17:40 Do antidepressant drugs worsen or improve epileptic seizures? Pro and Con Debate. Andres Miguel Kanner (USA)and Kousuke Kanemoto(Japan) 17:40-18:05 Depression in patients with epilepsy in Japan. Go Taniguchi (Japan)

10th Monday

9:00-9:20 Depression before and after epilepsy surgery. Takuji Nishida (Japan) 9:20-9:40 Depression in patients with epilepsy in Korea. Oh-Young Kwon (South Korea) 9:40-10:00 Depression in patients with epilepsy in China. Zhou Dong(China) 10:00-10:20 Depression in patients with epilepsy in Thailand. Yotin Chinvarun (Thailand) 10:20-10:40 Depression in patients with epilepsy in Taiwan. Alice Yu (Taiwan) 10:40-11:10 Overall discussion. Sung-Pa Park (South Korea) 11:10-11:20 Closing remarks. Andres Miguel Kanner (USA)Professor of Clinical Neurology, Director of International Comprehensive Epilepsy Center, Chair of Epilepsy Division, University of Miami

Sleep News letters: How to use fixed CPAP

 Sleep newsletters
Sleep watching ASEAN SLEEP TECHNOLOGY NEWSLETTER NEWS / OPINIONS / INSIGHTS (Download Sleep Newsletter)
DR. YOTIN CHINVARUN MD, PhD Vice-president of Epilepsy Society of Thailand, Director of Comprehensive Epilepsy and Sleep Disorder Program, Phramongkutklao Hospital, Director of Sleep club, The Neurological society of Thailand
Interview with Dr. Yotin Chinvarun on prescribing fixed CPAP
What are the different ways of finding the right pressure to set on fixed CPAP for OSA patient? CPAP Titration can be done at home using Auto CPAP (APAP) which is called APAP titration or at the Sleep Laboratory which is called manual titration. Do you use auto CPAP for finding the right pressure of fixed CPAP? If yes, what is the trial period for auto CPAP before pressure is set on fixed CPAP? Yes, we use auto CPAP for finding the right pressure of fixed CPAP, called APAP titration and usually we give a trial period of One week for APAP titration. How do you determine the pressure to be set on fixed CPAP based on auto CPAP report? In my practice I determine fixed CPAP pressure based on auto titration by identifying the minimal effective pressure level (reference pressure). This is referred to as P90(Philips Respironics)/P95(Resmed). I look at P90/P95 after one week trial of Auto CPAP and set P90/P95 as therapy pressure on fixed CPAP. Different devices may utilize di erent algorithms for monitoring respiratory events.
Does pressure requirements changes on fixed CPAP for OSA patient over period of time? What is the finding of the recent study in this regard? Yes, pressure changes are necessary in the majority of patients several weeks after CPAP therapy initiation. Therefore, re-evaluation of therapy pressure is useful. A prospectively study by Netzer NC etal., 2011, in 905 consecutive patients (740 men and 165 women) with SDB and therapeutic intervention with continuous positive airway pressure (CPAP)/bilevel PAP showed pressure change needed in 511 patients (58.2%). Pressure increase was more frequent than pressure reduction (41.7% vs. 11.7%).1 If patient is unable to tolerate starting fixed CPAP pressure, do you use RAMP function to help him adapt to starting pressure on fixed CPAP? Yes. The RAMP function on CPAP allows a slow increase in airway pressure from a low setting to the prescribed pressure so that the patient can fall asleep at lower pressures.
What is the setting of RAMP pressure and RAMP time? Can respiratory events happen during RAMP time?
In our experience a short RAMP time may be better than a long one. Usually we can set RAMP pressure of 4cmH2O and RAMP time will depend upon sleep latency of the patient eg: if he/she takes 15 min to fall asleep, set RAMP time of 15min. In my experience, if patient falls asleep during RAMP time itself, then there is a possibility of respiratory events happening during RAMP time period.
If patient is unable to tolerate starting xed CPAP pressure, do you lower the xed CPAP pressure initially and then gradually increase it towards the therapy pressure to help patient adapt to xed CPAP pressure?
Yes, if patient is unable to tolerate starting xed CPAP pressure, we lower the xed CPAP pressure initially and then gradually increase it towards the therapy pressure to help patient adapt to xed CPAP pressure.
If answer to question-7 is yes, how long do you take to go back to therapy pressure?
I take 2-4 weeks to go back to therapy pressure after lowering the pressure. Eg: let us assume a patient is prescribed a xed CPAP at 10cmH2O and he/she cannot tolerate 10cmH2O. I will lower the pressure to 6cmH20 and call him after 1 week. If he can tolerate 6cmH2O, I will increase pressure by 1cmH2O and wait for one more week. The new pressure now is 7cmH2O. If he can tolerate 7cmH2O, I will increase pressure by 1cmH2O (New pressure is 8cmH2O) and wait for one week. If he/she can tolerate 8cmH2O, I will increase pressure by 1cmH2O (new pressure become 9cmH2O) and wait for one week. If patient can tolerate 9cmH2O, I will increase pressure by 1cmH2O (new pressure becomes 10cmH2O) and wait for one week for follow up.
References: 1. Netzer NC et al. Sleep Breath (2011) 15:107–112.

Summary of Clinical Studies on OSA from Thailand January-June 2016 (Download)

Sleep newsletters
The prevalence of sleep disorders in Thai
The prevalence of sleep disorders in Thai children who underwent polysomnography at a tertiary-care hospital is very high. In restrospective, analysis of 166 pediatric sleep studies done in a tertiary care hospital in Thailand, OSA was the most common diagnosis with prevalence of 92.2%. the second most common diagnosis was Periodic Limb Movement Disorder with a prevalence of 20.6%.
Even in tropical climate area, CPAP adherence and quality of life appeared to improve when heated humidi cation was employed in subjects with moderate to severe OSA with nasopharyngeal symptoms post-split-night polysomnography. In a prospective randomized cross over study, 20 moderate to severe OSA patients were randomized to receive CPAP with and without humi dication and observed for 4 weeks and then crossed over. Informtion on CPAP adherence, quality of life assessed by the Functional Outcomes of Sleep Questionnaire, nasopharyngeal symptoms assessed by a modi ed XERO questionnaire, and bedroom ambient humidity and temperature data were obtained. In 42 OSA induced hypertension patients, the appropriate cuto points of BMI and neck circumference for Thai STOP-BANG questionnaire were 25kg/m(2) and 36cm.
In a prospective cohort study in Thai pregnant women, pregnant women with a high risk of OSA as assessed by Berlin Questionnaire were at an increased risk of having Pre-Term Delivery, compare with pregnant women with a low risk of OSA.4
References: 1. Veeravigrom M etal. Indian J Pediatr. 2016 May 26. 2. Soudorn C etal. Respir Care. 2016 May 24. 3. Pavarangkul T etal. Neurol Int. 2016 Apr 1;8(1):6104. 4. Na-Rungsri K etal. Sleep Breath. 2016 Apr 8.

อุปกรณ์ที่ผู้ป่วยสวมใส่ในการตรวจวัดความผิดปกติของสมอง (Wearing the detectives)

อุปกรณ์ที่ผู้ป่วยสวมใส่ในการตรวจวัดความผิดปกติของสมอง (Wearing the detectives)

โดย พ.อ.ดร.น.พ.โยธิน  ชินวลัญช์

Thai smart watch Smartwatchวิสแบนด์ สมาร์ทวอทช์ และเครื่องมือในการตรวจวัดอาการชักและความผิดปกติของประสาทวิทยาเป็นเครื่องมือที่อาจจะมีความแม่นยำใช้ในการตรวจวัดและช่วยในการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางสมอง ถ้าหากว่านาฬิกาข้อมือที่คุณใส่อยู่สามารถที่จะเตือนว่าจะมีอาการชักที่เกิดขึ้นและทำให้ผู้ป่วยสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยหรือหาคนช่วย หรือวิทย์แบนที่สามารถบอกอาการที่เป็นมากขึ้นของโรคปาร์กินสันจะทำให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้ สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนในนิยายวิทยาศาสตร์ที่ปัจจุบันได้เป็นจริงแล้วในการใช้ตรวจวัดดูผู้ป่วยและผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงทางประสาทวิทยา การใช้อุปกรณ์ที่สวมใส่ในการตรวจวัดและสามารถให้การเตือนเมื่อผู้ป่วยมีความผิดปกติ ที่เกิดขึ้น จะไม่เหมือนกับวิธีการเก่าฯที่จะต้องมีการจดบันทึก เช่น ในสมุดบันทึกอาการชักในปฏิทิน ในวิทย์แบนและในโทรศัพท์มือถือ app สามารถที่จะบันบันทึกอาการที่เป็นได้ทันทีในขณะนั้นทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นละเอียดและถูกต้องในวันนั้นฯ ข้อมูลที่ได้ก็จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อมูลเหล่านี้ที่ถูกต้องอาจจะเป็นข้อมูลที่สามารถใช้เป็นการเตือนผู้ป่วยว่าจะเกิดเหตุการณ์ผิดปกติที่จะเกิดขึ้น อุปกรณ์รุ่นแรกได้มีการพัฒนาเพื่อจะได้ผู้ป่วยโรคลมชักโดยเป็นระบบที่จะมีอาการเตือนให้คนข้างเคียงหรือคนในครอบครัวทราบว่าผู้ป่วยจะมีการอาการชักที่เกิดขึ้น ปัจจุบันเครื่องมือได้มีการพัฒนาที่ซับซ้อนมากขึ้นสามารถที่จะบันทึกอาการชักจากการเปลี่ยนแปลงในอิริยาบถการเดินและอาการอื่นๆที่เกิดขึ้นก่อนจะเกิดอาการชัก
การใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก
ผู้ป่วยโรคลมชักโดยปรกติแล้วจะมาติดตามการรักษากับแพทย์ทุกๆ 1- 3 เดือน ถ้าผู้ป่วยมีอาการที่แย่ลงหรือมีอาการชักที่มากขึ้นแพทย์มักจะมีการปรับยาเพื่อคุมอาการชักดังนั้นถ้ามีอุปกรณ์เหล่านี้ในการบันทึกวัดจำนวนของอาการชักจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้อุปกรณ์เหล่านี้จะให้ข้อมูลที่แม่นยำดีกว่าที่บ่งบอกว่าผู้ป่วยมีอาการชักมากน้อยแค่ไหนและแพทย์ก็จะทราบว่ายาตัวไหนที่จะเหมาะกับผู้ป่วยในรายนั้น ปัจจุบันได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ในเมืองไทยใช้เองแล้วและมีการใช้ที่หน่วยโรคลมชัก ร.พ.พระมงกุฏเกล้า ชึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเครื่องมือถือที่ใช้ระบบแอนดรอยด์และ Seizure calendar 4ในอนาคตอันใกล้ก็สามารถใช้ในระบบ iPhone ได้ ในซอฟต์แวร์ระบบนี้ผู้ป่วยสามารถที่จะบันSeizure calendarทึกอาการชักในขณะนั้นในแต่ละวันรวมทั้งอาการผิดปกติหรือผลข้างเคียงจากยาที่เกิดขึ้น ในโทรศัพท์มือถือและข้อมูลเหล่านี้ก็จะส่งเข้าไปที่ Server ซึ่งจะเชื่อมโยงโดยตรงกับข้อมูลของผู้ป่วยในระบบข้อมูลของแพทย์ในทันทีทำให้แพทย์สามารถให้การรักษาหรือแก้ไขภาวะที่เกิดขึ้นได้ทันที นอกจากนี้ระบบนี้ยังมีการเชื่อมโยงไปถึงระบบฐานข้อมูลทำให้แพทย์ทราบถึงความเป็นไปของผู้ป่วยทำให้การรักษามีประสิทธิภาพดีขึ้นนอกจากนี้ระบบนี้ยังมีการเชื่อมโยง ไปยังระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค แช่น facebook, twitter เป็นต้นทำให้ผู้ป่วยสามารถที่จะสื่อสารระหว่างผู้ป่วยด้วยกันเองและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ดีขึ้น Seizure calendar 3Seizure calendar 2 อุปกรณ์เหล่านี้จะสามารถบันทึกอาการชักที่เกิดขึ้นได้ทั้งในขณะตื่นและขณะนอนหลับ โดยบันทึกการเคลื่อนไหวของแขนขาในขณะที่ผู้ป่วยมีอาการชัก ต่อมาในการพัฒนาการของเครื่องมือก็สามารถที่จะบันทึกถึงอาการชักแบบอื่นๆด้วยโดยที่เครื่องมือที่สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงความชื้นของผิวหนังซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมองของผู้ป่วยที่มีอาการชักแบบเหม่อลอย ที่มักจะชักอยู่นานประมาณ 2 นาทีรวมทั้งผู้ป่วยจะมีอาการส่งเสียงหรือเคลื่อนไหวเล็กน้อยและรวมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลงของการเต้นของหัวใจ ซึ่งเรามักจะพบว่าหัวใจมักจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เต้นเร็วขึ้นในขณะที่มีอาการชัก นอกจากนี้อุปกรณ์เสริมเช่นการวางขั้วไฟฟ้าที่บริเวณศีรษะเพื่อบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมองโดยตรง โดยมีการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สามารถสวมใส่ได้สะดวกโดยที่มีขั้วไฟฟ้าที่บันทึกคลื่นไฟฟ้าลมองจากศรีษะโดยตรง
อุปกรณ์การตรวจวัดอาการทางระบบการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยที่เป็นโรค Multiple sclerosis
ในปีที่แล้ว บริษัทไบโอเจน เป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ในการรักษาผู้ป่วยโรคนี้ได้ ร่วมมือกับบริษัท Google-X ในการศึกษาการใช้วิทย์แบนฟิคบิดในการติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยเพื่อดูคุณภาพของการเดินและการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ ในปีที่แล้วได้มีการแจกอุปกรณนี้ให้แก่ผู้ป่วยที่เป็นโรค multiple sclerosis 250 รายเพื่อติดตามดูการเคลื่อนไหวการนอนหลับ นอกจากนี้มีการพัฒนาตัวซอฟต์แวร์ ใน iPad  ที่สามารถที่จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ แต่อย่างไรก็ตามตัววิทย์แบนด์นี้ยังไม่ซับซ้อนเพียงพอในการที่จะบันทึกแยกรูปแบบการเคลื่อนไหวผู้ป่วยคงต้องจะมีการพัฒนาต่อไป จากผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร journal of bio-medical materials and engineering โดยการใช้อุปกรณ์ ที่ติดที่ส้นรองเท้าในผู้ป่วย multiple sclerosis 8 ราย เปรียบเทียบกับผู้ป่วยปกติ 6 ราย เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวและการเดิน จากการศึกษาพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในผู้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องการเดินเปรียบเทียบกับคนปกติ อุปกรณ์นี้จะใช้ในการศึกษาภาวะการทดถอยของการเดินในผู้ป่วยโรคได้ นอกจากนี้มีการนำอุปกรณ์นี้ไปศึกษาในผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้อ muscular dystrophy เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของอาการของตัวโรคและช่วยทำให้แพทย์เข้าใจในการรักษาผู้ป่วยและการปรับยา ให้กับผู้ป่วย ในการศึกษาปี 2014 ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Visualized Experiments ในการศึกษาโดยใช้ iPad ติดในหลังของผู้ป่วยมีการตรวจวัดความจำของสมองหรือการตรวจ cognitive performance test เพื่อจะช่วยในการวัดความผิดปกติของผู้ป่วยmultiple sclerosis เปรียบเทียบ อาการทดถอยของการเคลื่อนไหวของป่วย เปรียบเทียบกับกลไกของเรื่องความจำของสมอง คือตั้งใจเอาอุปกรณ์มาติดในผู้ป่วยเพื่อวัดความยืดหยุ่นของร่างกาย วิธีการตรวจเหล่านี้คงได้มีการพัฒนาเพื่อไปใช้ในการตรวจวัดการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยวัดความเร็วของการเดินการทรงตัวและความยืดหยุ่นของร่างกายในผู้ป่วยที่เป็นโรค multiple sclerosis ซึ่งจะทำให้แพทย์เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและการของโลกที่มากขึ้นและจะได้มีปั่นปรับเปลี่ยนการรักษาเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
อุปกรณ์ที่สวมใส่ในผู้ป่วยโรคปาร์กินสัน                 
เมื่อเร็วๆนี้นักวิจัยในประเทศอิสราเอล ได้ร่วมมือกับมูลนิธิ Michael J Fox ได้มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะวิเคราะห์อาการเคลื่อนไหวต่างๆ 300 อิริยาบถ ในแต่ละวันของป่วยโรคปาร์กินสัน ข้อมูลจะถูกเก็บมาจากอุปกรณ์สมาร์ทวอทช์ซึ่งเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อใช้วิธีการวิเคราะห์และสังเกตเช่นผู้ป่วย ลุกจากเก้าอี้ได้ยากง่ายแค่ไหน ลุกจากเตียงหรือยกสิ่งของ การเปิดขวด การใช้อุปกรณ์เครื่องครัวในบ้าน ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยทำให้แพทย์ใช้ในการวิเคราะห์อาการความรุนแรงของผู้ป่วยได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  ถึงแม้ว่าในขณะนี้จะมีจำนวนผู้ป่วยไม่มากนักที่ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้ แต่ในอนาคตอันใกล้จะมีการใช้ของอุปกรณ์ในจำนวนที่มากขึ้น แม้กระทั่งบริษัท Apple ได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ใน iPhone เรียกว่า Parkinson mPower จะเก็บข้อมูลของผู้ป่วยโรคปาร์กินสัน software ตัวนี้สามารถที่จะวัดความยืดหยุ่นของผู้ป่วยโดยการวัดดูว่าผู้ป่วยสามารถที่จะพิมพ์ได้เร็วมากน้อยขนาดไหน ผู้ป่วยสามารถบันทึกเสียงในแต่ละวันที่จะช่วยทำให้นักวิจัยสามารถดูการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการสั่น ที่จะบ่งบอกถึงอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย โดยการใช้ การเชื่อมต่อ iPhone กับที่พี่เอสทำให้ทราบถึงการเคลื่อนไหวและความเร็วของการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย และยังสามารถที่จะวัดการทรงตัว Software ตัวนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดจาก Apple store
The Biostamp
Biostamp อุปกรณ์นี้เป็นเหมือนแผ่นเทปเล็กๆขนาดเท่าแสตมป์ที่สามารถติดที่ผิวหนัง ใตยพลาสเตอร์แบนด์เอดอุปกรณ์นี้พัฒนาโดย โดย MC10 โดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ในอุปกรณ์นี้จะมีเซ็นเซอร์เล็กๆที่จะเก็บข้อมูลของการเคลื่อนไหวและกิจกรรมในสมองและกล้ามเนื้อและจะส่งข้อมูลแบบไร้สายเข้าไปในสมาร์ทวอทช์ ในขณะนี้ได้มีการพัฒนาเครื่องมือนี้มาใช้ในผู้ป่วยโรคลมชักและโรคทางสมองอื่น เชื่อว่าจะได้เอามาใช้ในการดูการเปลี่ยนแปลงของตัวโรคและช่วยในการรักษาผู้ป่วยในอนาคตอันใก้ล
Embrace
Embrace ตอนนี้เป็นสมาร์ทวอทช์ที่ผู้ป่วยจะสวมใส่แล้วก็ชนิดกันตรวจวัดอาการชักในสมองโดยใช้หลักการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของกระแสฟ้าในบริเวณผิวหนังหรืออุปกรณ์สามารถตรวจจับว่ามีคลื่นไฟฟ้าที่เป็น เริ่มต้นก่อนจะเกิดการชักเกิดขึ้น เครื่องก็จะส่งสัญญาณไปเตือนให้ผู้สวมใส่ว่าจะมีการชักจะเกิดขึ้น จะได้เป็นการป้องกันหรือเตรียมตัวก่อนจะเกิดอาการชักเกิดขึ้น แต่ในปัจจุบันเครื่องมือชนิดนี้สามารถบันทึกโดยเฉพาะ อาการชักที่มีการเคลื่อนไหวที่เป็นบอกว่าเป็นอาการชักแต่ยังไม่สามารถบันทึกการชักแบบเหม่อลอยหรือ absence ได้แต่การวิจัยยังดำเนินต่อไปเพื่อที่เครื่องมือชนิดนี้สามารถที่จะตรวจวัดอาการชักแบบเหม่อลอยได้ ถ้าผู้ป่วยมีอาการ automatisms เช่น เคี้ยวปาก (chewing) ขยับแขนไปมา (fumbling) หรือเดินไปมาขณะมีอาการชัก (wandering)
Brain Sentinel
Sentinel อุปกรณ์ชนิดนี้ใช้หลักการโดยการใช้ขั้ว ไฟฟ้ายึดติดกับการ กล้ามเนื้อ bicep  เพื่อจะตรวจวัดในการ เคลื่อนไหวของของแขน เวลามีอาการ ชักแบบ tonic-clinic seizure อุปกรณ์นี้จะช่วยในการตรวจวัดอาการชักที่มีจุดกำเนิดในส่วนของสมอง motor cortex หรือมีการกระจายของไฟฟ้าสมองมากที่ส่วนนี้ อุปกรณ์นี้ไม่สามารถตรวจวัดอาการชักที่เป็นชนิดชักแบบเหม่อลอยได้
Seizalarm
Seizalarm เป็นแอพที่ใช้ใน iwatch และ iPhone ใช้ในการส่งข้อมูลข้อความช่วยเหลือเมื่อ มีอาการเตือนจะเกิดอาการชัก นอกจากนี้มีฟังก์ชัน ที่ช่วยบันทึกจำนวนของการชัก ผู้ป่วยสามารถที่จะตั้งค่าให้มีการส่งข้อมูลช้าลงในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการเตือนอย่างเดียวและผู้ป่วยสามารถที่จะระงับการส่งข้อมูลได้ถ้าไม่มีอาการชักแบบไม่รู้ตัว แต่ถ้าไม่มีระงับการส่งข้อมูลนั้นแสดงว่าแสดงว่าผู้ป่วยมีอาการไม่รู้ตัวไปแล้ว การส่งข้อมูลสามารถส่งเป็นข้อความอีเมลและทางโทรศัพท์โดยสัมพันธ์กับตำแหน่ง GPS การใช้บริการแอพนี้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีแต่ใช้ได้ในเวลาจำกัดหลังจากนั้นแล้วจะต้องมีค่าเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน ในอนาคตอาจจะมีการพัฒนา Seizalarm สามารถบันทึกอาการชักที่แบบชนิดเกร็งกระตุกได้
Smartwatch
Smartwatch อุปกรณ์การพัฒนาครั้งแรกในปี 2012 ใน San Jose, California, U.S.A. อุปกรณ์นี้จะช่วยเตือน ผู้ป่วย และผู้ดูแลว่าผู้ป่วยมีอาการชัก ส่วนใหญ่อุปกรณ์นี้จะใช้ในผู้ป่วยโรคลมชักที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีพบว่าช่วยในการบันทึกอาการชักในขณะนอนหลับ อุปกรณ์นี้ก็ยังอยู่ในช่วงขออนุญาตจาก FDA ในประเทศ สหรัฐอเมริกา ราคาค่าอุปกรณ์จะตกอยู่ประมาณ 149 US dollar และมีค่าใช้จ่ายรายเดือนตกประมาณ 20 เหรียญต่อเดือน แต่ถ้ามีการบันทึกลงใน GPS และมีการเตือนเรื่องการทานยาด้วยมีราคาประมาณ 199 เหรียญและค่าสมาชิกรายเดือนประมาณ 30 เหรียญต่อเดือน จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้ถ้าจะเอามาใช้ในผู้ป่วยโรคลมชักในประเทศไทยจะมีค่าใช้จ่ายที่มากพอสมควรอาจจะทำให้ผู้ป่วยโรคลมชักส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะซื้อหาหรือใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้ดังนั้น หน่วยโรคลมชักโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยี NECTEC พัฒนาอุปกรณ์ Thai Smart watch เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการตรวจวัดอาการชักชนิดแบบเกร็งกระตุกหรือแบบเหม่อลอย โดยในขณะนี้ได้มีการเอาอุปกรณ์เครื่องมือมาใช้ในผู้ป่วยโรคลมชักบ้างแล้ว Thai smart watch ในอนาคตอันใกล้การใช้อุปกรณ์ที่สวมใส่ในผู้ป่วยในการตรวจวัดอาการชักที่เกิดขึ้นจะมีการนำไปร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาที่จะยับยั้งอาการชักไม่ให้เกิดขึ้น เช่น อุปกรณ์การตรวจวัดอาการชักอาจจะมีการทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์ที่จะส่งกระแสไฟฟ้าไปที่สมองไปยับยั้งอาการชักหรืออาจจะทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์ที่จะให้ยาเข้าไปผู้ป่วยเพื่อยับยั้งอาการชักที่จะเกิดขึ้น ในส่วนของผู้ป่วยเองการที่ผู้ป่วยทราบว่าอาการชักกำลังจะเกิดขึ้นจะทำให้ผู้ป่วยสามารถที่จะเตรียมตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดจากอาการชักได้

อาหารที่ลดความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์

 1. อาหารเมดิเตอร์เรเนียน มีหลักฐาน ที่แสดงให้เห็นสามารถ ลดความเสี่ยงของ อัลไซเมอร์ การรับประทาน ปลาที่มีไขมัน เช่นปลาแซลมอน , ปลาเฮอริ่ง , ปลาทูน่า หรือ สีขาว สัปดาห์ละครั้ง อาจชะลอตัวลดลงของความจำได้ถึง 10% กรดไขมันโอเมก้า 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชนิด ที่เรียกว่า DHA ที่พบใน ปลาที่มีไขมัน ดูเหมือนจะเป็น กุญแจสำคัญ
Fatty acidระดับที่สูงของ DHA มีความจำเป็นสำหรับการพัฒนาสมองที่ปกติ นอกจากนี้ยังมี โอเมก้า 3 กรดไขมัน สายพันธุ์ ทั้งหมด - รวมทั้งที่พบใน วอลนัท , flaxseed และ น้ำมันมะกอก - ช่วยลดการอักเสบ ซึ่ง อาจนำไปสู่ การสร้างโปรตีนในสมอง 2. อาหารที่มี Vitamins C and E ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดของ ปฏิกิริยาเคมีในสมองของเราจะทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระโมเลกุลที่ไม่เสถียร ซึ่งจะมีผลทำลายเซลล์ในร่างกาย อาจจะเร่งทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมมากขึ้น ดั่งนั้นอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอาจจะต่อต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้ " เรียกว่าซับสาร " มลพิษ " ในสมองของคุณ งานวิจัยเกี่ยวกับ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของ คนกลุ่มใหญ่พบว่าการกินอาหารที่อุดมด้วย vitamin C  เช่น พริกแดง , ลูกเกด , เบอคอรี่ และ สตรอเบอร์รี่  และอาหารที่มีวิตามินอีมาก เช่น น้ำมันมะกอก และ อัลมอนด์  อาจลดความเสี่ยง ของการพัฒนา สมองเสื่อม Vit C E                

Bangkok Clinical Workshop Neuroimaging “CURRY”

Bangkok  Clinical Workshop Neuroimaging "CURRY" (Download)
MondayOctober5thtoWednesday October7th,2015 Bangkok, Thailand, Location- Phayathai 1 meet room, PramongkutklaoHospital Bangkok Bangkok neuroimaging workshop Curry   Compumedics is pleased to announce the Thailand Clinical Workshop featuring the Compumedics Neuroscan CURRY software. This hands-on workshop is intended for physicians and EEG/MEG technologists with a focus on the evaluation of epilepsy EEG and MEG data.
Programme Overview
Monday October 5th
Tuesday October 6th
Wednesday October 7th
AM
Introduction to Epilepsy Source Modeling (Yotin Chinvarun) Source Modeling Hands-On (Michael Wagner)
Source Modeling and Image Processing: Introduction and Hands-On (Michael Wagner)
Intracranial Analysis: Case Studies (Yotin Chinvarun) Hands-On and Q&A (Michael Wagner)
PM
Interictal and Ictal: Case Studies (Yotin Chinvarun) Hands-On (Michael Wagner)
Evoked Response Data Analysis: Hands-On (Michael Wagner)
Requirements:
All hands-on sessions will be performed with Compumedics' Curry software. Participants are to bring their own Windows laptops and a wheel mouse. Curry software and course data will be installed onsite. Laptops should have as a minimum Windows XP SP3 as the OS. Windows 7 or 8 are preferred. The training will be conducted by Compumedics’ top research scientists Dr Curtis Ponton and Dr. Michael Wagner, with clinical lectures provided by Dr. Yotin Chinvarun M.D. Ph.D , senior Neurologist , Epileptologist and Sleep physician at the Pramongkutklao Hospital and Bangkok hospital.
Compumedics Clinical Workshop CURRY Neuroimaging Software
Guest Lecturer
Dr. Yotin Chinvarun M.D. Ph. D.
Dr. Chinvarun is a senior Neurologist, Epileptologist and Sleep physician at the Pramongkutklao and Bangkok Hospitals. He was an epilepsy fellow at the Austin Hospital, and was awarded Ph.D. (Neurology) from Melbourne University (1995-1999). Dr. Chinvarun set up the EMU and Epilepsy program at the Chulalongkorn Hospital (1999-2000) and Pramongkutklao Hospital for 16 years. He is a pioneer of epilepsy surgery in Thailand and has experience in neuroimaging in SPECT and PET. Dr. Chinvarun’s interests include EEG source localization, high density EEG, EEG-fMRI and new technology in neuroimaging for presurgical evaluation in epilepsy. Dr. Chinvarun currently holds various positions including :
 • >  Director of Comprehensive Epilepsy and Sleep disorder Program at the Pramongkutklao hospital and Bangkok hospital
 • >  Vice president of Thailand Epilepsy Society
 • >  President of the Sleep club, Neurological society of Thailand
 • >  Board committee of Thailand Neurological foundation.
 • Program Instructors
  Dr. Curtis Ponton, Ph. D.
  Dr. Curtis Ponton joined Compumedics Neuroscan in 2000 and has served several roles in the organization including Chief Scientist, Vice President, with current responsibilities in Business Development. With Compumedics Neuroscan he has led the product development team of the EEG/fMRI MicroMaglink for the past several years. Dr. Ponton has authored more than 50 peer-reviewed publications and book chapters.
  Dr. Michael Wagner, Ph. D.
  Dr. Michael Wagner is a Senior Scientist at Compumedics Neuroscan, and one of the core members ofCurrysoftwareengineeringgroup. Dr.WagnerhasbeenwithCompumedicsNeuroscanfor more than a decade. In addition to his expertise in software engineering, Dr. Wagner remains active in research. His 50+ peer-reviewed publications include recent collaborative studies with Drs. Cook and Plummer from Melbourne University. For more information or to register please contact: Sombhum Kaewitayakarn Tel : +6621488424 Fax : +6621488423 Mobile : +66813433246 email : sombhum.k@smit-medical.com Registrations close Friday September 11th , 2015 Please hurry as spaces are limited!
Featuring Compumedics Neuroscan’s
www.neuroscan.com
AG686_1
Bangkok Compumedics Clinical Workshop CURRY Neuroimaging Software REGISTRATION FORM Toregisterpleaseemail(scan)theformbelowbacktous (pleaseseecontactdetailsbelow). HURRY - Registrations Close Friday September 11th, 2015.
Featuring Compumedics Neuroscan’s
Registration Form Name: Title: Institute: Department: Address: City: State/Country: Zip Code/Post Code: Telephone Number: Fax: Email Address: Course Fee: $1,300(USD) per person Meals: No Preference Payment:
Vegetarian
Wire Transfer
Bank Transfer: Please transfer funds to the following account:
Credit Card Type: Visa Credit Card Number:
Mastercard
Beneficiary: Account with Bank: BSB: Account Number: Swift Address:
Compumedics Limited National Australia Bank Limited 083 - 347 03653 1401 NATAAU33033M
Credit Card (fill the required fields)
Expiration Date: Cardholders Name: Cardholders Signature: CVC No: (3 digits on signature panel of card)
Email the form to : sombhum.k@smit-medical.com
Sombhum Kaewitayakarn Tel : +6621488424 Fax : +6621488423 Mobile : +66813433246