โรคลมชัก: โรคระบบประสาทที่พบมากที่สุดทั่วโลก

โรคลมชัก

โรคลมชักเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถติดต่อได้ของสมองที่มีผลต่อคนทุกเพศทุกวัย ประมาณ 50 ล้านคนทั่วโลกมีโรคลมชักทำให้เป็นโรคระบบประสาทที่พบมากที่สุดทั่วโลก เกือบ 80% ของผู้ที่เป็นโรคลมชักอาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง ผู้ป่วยโรคลมชักจะตอบสนองต่อการรักษาประมาณ 70% ทำให้ไม่มีอาการชักหลังจากได้รับการรักษา ประมาณสามในสี่ของผู้ที่มีโรคลมชักที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางไม่ได้รับการรักษาที่พวกเขาต้องการ ในหลายส่วนของโลกผู้ที่มีโรคลมชักและครอบครัวของพวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกตราหน้าและการแบ่งแยก

โรคลมชักเป็นโรคเรื้อรังของสมองที่มีผลต่อคนทั่วโลก ซึ่งเป็นช่วงสั้น ๆ อาการชักขึ้นกับว่าสมองส่วนใดที่ถูกกระทบซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับบางส่วนของร่างกายหรือทั้งร่างกาย (ทั่วไป) ที่ทำไปทำงานบกพร่องไปในชั่วขณะและบางครั้งก็มาพร้อมกับการสูญเสียสติและการทำงานของ การมองเห็น การได้ยิน  การรับรู้  การเคลื่อนไหว  อารมณ์และจิตใจ หรือการควบคุมระบบลำไส้หรือกระเพาะปัสสาวะ  เป็นต้น ซึ่งเป็นผล ที่เกิดจากความผิดปกติจากการปล่อยกระแสไฟฟ้าที่มากเกินไปในกลุ่มของเซลล์สมองส่วนต่างๆของสมอง กระแสไฟฟ้าสมองที่ผิดปกติที่ปล่อยออกมาได้จะทำให้มีอาการชักอาจแตกต่างกันไป  เช่น  อาจมีช่วงเวลาสั้นการสูญเสียรับรู้การมีสติหรืออาจจะมีการกระตุกของกล้ามเนื้อจนถึงอาการชักที่รุนแรงและเป็นเวลานาน อาการชักอาจแตกต่างกันในความถี่ตั้งแต่น้อยกว่า 1 ต่อปีจนถึงหลายครั้งต่อวัน

 

การมีอาการชักหนึ่งครั้งไม่ได้หมายถึงโรคลมชักเสมอไป (พบว่า 10% ของคนทั่วโลก อาจจะมีอาการชักแค่หนึ่งครั้งในช่วงชีวิตของพวกเขา) โรคลมชักหมายถึงมีอาการชักที่จะมีแนวโน้มที่จะมีอาการชักครั้งที่ 2 โรคลมชักเป็นหนึ่งในโรคที่รู้จักกันดีที่สุดในโลกโดยมีประวัติเป็นลายลักษณ์อักษรย้อนหลังไปถึง 4000 ปีก่อนคริสตกาล ความหวาดกลัวความเข้าใจผิดการเลือกปฏิบัติและความอัปยศทางสังคมได้ทำให้โรคลมชักเกิดขึ้นมานานหลายศตวรรษ และยังคงดำเนินต่อไปในหลายประเทศในปัจจุบันและอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนที่มีความผิดปกติและครอบครัวของพวกเขา

 

อาการโรคลมชัก

ลักษณะของอาการชักแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่สมองที่เกิดมีการกระตุ้นของไฟฟ้าที่ผิดปกติเกิดขึ้นและจะแพร่กระจายไปยังสมอง ส่วนอื่นๆ ทำให้เกิดอาการที่สมองส่วนนั้นทำงานผิดปกติชั่วคราว  อาการที่เกิดขึ้น เช่นการสูญเสียสติหรือสติและ ความผิดปกติของการเคลื่อนไหว อารมณ์หรือการทำงานด้านความรู้ความเข้าใจอื่น ๆ คนที่มีอาการชักมักมีปัญหาทางกายภาพมากขึ้น (เช่นกระดูกหักและรอยช้ำจากการบาดเจ็บที่เกิดจากอาการชัก) รวมทั้งภาวะทางจิตวิทยาที่สูงขึ้นเช่นความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า ในทำนองเดียวกันความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในผู้ที่เป็นโรคลมชักสูงกว่าประชากรทั่วไปถึง 3 เท่าโดยมีอัตราการพบมากที่สุดในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางและชนบทกับเมือง อาจเป็นสาเหตุสำคัญของความตายที่เกี่ยวข้องกับโรคลมชักในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางซึ่งสามารถป้องกันได้เช่น ตกน้ำจมน้ำ  การได้รับอันตรายจากไฟไหม้  น้ำร้อนลวก ไฟลวก อุบัติเหตุอื่นๆ  และอันตรายจากการชักเป็นเวลานาน

 

อัตราการเกิดโรค

ประมาณ 50 ล้านคนปัจจุบันอาศัยอยู่กับโรคลมชักทั่วโลก สัดส่วนของประชากรทั่วไปที่มีโรคลมชัก (เช่นการชักอย่างต่อเนื่องหรือต้องได้รับการรักษา) ในเวลาที่กำหนดอยู่ระหว่าง 4 ถึง 10 ต่อ 1000 คน อย่างไรก็ตามการศึกษาในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางชี้ให้เห็นว่าสัดส่วนดังกล่าวสูงกว่ามากระหว่าง 7 ถึง 14 ต่อ 1000 คน มีผู้ป่วยทั่วโลกประมาณ 2.4 ล้านคนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคลมชักในแต่ละปี ในประเทศที่มีรายได้สูง จะพบว่ามีผู้ป่วยโรคลมชักรายใหม่ประจำปีอยู่ระหว่าง 30 ถึง 50 ต่อ 100 000 คนในประชากรทั่วไป ในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางตัวเลขนี้อาจสูงกว่าถึงสองเท่านี้อาจเป็นเพราะความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคเฉพาะถิ่น เช่น  โรคไข้สมองอักเสบ  โรคมาลาเรียหรือ  พยาธิ์ในสมอง neurocysticercosis อุบัติการณ์การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนที่สูงขึ้น การบาดเจ็บที่เกิด; และรูปแบบของโครงสร้างพื้นฐานด้านการแพทย์ความพร้อมของโครงการด้านสุขภาพเชิงป้องกันและการดูแลที่สามารถเข้าถึงได้ พบว่าเกือบ 80% ของผู้ที่เป็นโรคลมชักอาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง

 

สาเหตุ

โรคลมชักไม่ได้เป็นโรคติดต่อ ชนิดของโรคลมชักที่พบมากที่สุดซึ่งมีผลต่อ 6 ใน 10 คนที่มีความผิดปกตินี้เรียกว่าโรคลมชักไม่ทราบสาเหตุ หรือไม่มีสาเหตุที่บ่งบอกได้

 

ส่วนโรคลมชักที่มีสาเหตุ เรียกว่า โรคลมชักที่มีสาเหตุ จากรอยโรคในสมองที่ชัดเจน ซึ่งอาจเป็น:

 1. ความเสียหายของสมองจากการบาดเจ็บก่อนคลอดหรือ ช่วงตั้งครรภ์ (เช่นการสูญเสียออกซิเจนหรือการบาดเจ็บระหว่างการคลอด น้ำหนักทารกแรกคลอดต่ำ)
 2. ความผิดปกติ แต่กำเนิดหรือเงื่อนไขทางพันธุกรรมที่มีความผิดปกติของสมองที่เกี่ยวข้อง,
 3. การบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรง
 4. หลอดเลือดสมองอุดตัน
 5. การติดเชื้อของสมอง เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ, โรคไขสันหลังอักเสบ, neurocysticercosis,
 6. โรคทางพันธุกรรมบางอย่าง
 7. เนื้องอกในสมอง

 

การรักษา

โรคลมชักสามารถรักษาได้ง่ายและราคาไม่แพงด้วยยาที่มีราคาไม่แพงทุกวันซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพียง US $ 5 (200 บาท) ต่อปี การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางแสดงให้เห็นว่าเด็กและผู้ใหญ่ที่มีโรคลมชักมากถึง 70% สามารถรับการรักษาด้วยยาต้านโรคลมชัก (AEDs) ได้สำเร็จ นอกจากนี้หลังจาก 2 ถึง 5 ปีของการรักษาที่ประสบความสำเร็จและไม่มีอาการชักและสามารถหยุดยาได้ในประมาณ 70% ของเด็กและ 60% ของผู้ใหญ่ที่ไม่มีอาการกำเริบ

 

ในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางประมาณ 3 ใน 4 ของผู้ที่เป็นโรคลมชักอาจไม่ได้รับการรักษาที่จำเป็น นี้เรียกว่า “ช่องว่างการรักษา”

ในหลายประเทศที่มีรายได้ระดับต่ำและระดับกลางมี พบว่าการที่ผู้ป่วยจะเข้าถึงการรักษาเพื่อใช้ยากันชัก อยู่ในระดับต่ำมาก การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่าความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักในภาครัฐของประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางมีน้อยกว่า 50% ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยโรคลมชัก

 

การวินิจฉัยและรักษาคนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคลมชักในระดับพื้นฐานไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีความซับซ้อน ในโครงการสาธิตของ WHO ได้ชี้ให้เห็นว่าการฝึกอบรมผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นในการวินิจฉัยและรักษาโรคลมชักจะช่วยลดช่องว่างในการรักษาโรคลมชักได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการขาดผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถทำหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถือเป็นอุปสรรคต่อการรักษาผู้ที่เป็นโรคลมชักได้ ส่วนการผ่าตัดรักษาโรคลมชักอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาได้ไม่ดี

 

การป้องกัน

โรคลมชักไม่สามารถป้องกันได้ แต่อย่างไรก็ตามมาตรการป้องกันสามารถใช้กับสาเหตุของโรคลมชักที่เป็นที่รู้จัก เช่น

 

 1. การป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันโรคลมชักในภายหลัง
 2. การดูแลทารกในครรภ์ที่ดีเพียงพอสามารถลดกรณีโรคลมชักใหม่ที่เกิดจากการคลอดได้
 3. การใช้ยาและวิธีการอื่น ๆ เพื่อลดอุณหภูมิของร่างกายของเด็กที่มีไข้สามารถลดโอกาสของการชักจากการมีไข้
 4. การติดเชื้อระบบประสาทส่วนกลางเป็นสาเหตุทั่วไปของโรคลมชักในเขตร้อนซึ่งประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางมีการ อยู่อาศัยหนาแน่นเกินไป
 5. การกำจัดปรสิตในสภาพแวดล้อมเหล่านี้และการศึกษาเกี่ยวกับวิธีหลีกเลี่ยงการติดเชื้ออาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดโรคลมชักทั่วโลกตัวอย่าง เช่น การที่สามารถลดการเกิดโรคพยาธิในสมอง neurocysticercosis ทำให้พบโรดลมชักจากสาเหตุนี้ น้อยลง

 

ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ

โรคลมชักคิดเป็น 0.6% ของภาระทั่วโลกของโรคการวัดตามเวลาซึ่งรวมอายุการทำงานที่หายไปเนื่องจากการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรและ และอายุที่สั้นลง โรคลมชักมีผลกระทบทางเศรษฐกิจในแง่ของความต้องการการดูแลสุขภาพ ความตายก่อนวัยอันควรและการสูญเสียการทำงาน

 

การศึกษาในอินเดียในปี พ.ศ. 2541 พบว่าต้นทุนต่อผู้ป่วยโรคลมชักมีค่าเท่ากับ 88.2% ของรายได้รวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GNP) ต่อคนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคลมชักซึ่งรวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าเดินทางและเวลาทำงานที่หายไป , เกินกว่า 2.6 พันล้านเหรียญต่อปี (2013 เหรียญสหรัฐฯ) แม้ว่าผลกระทบทางสังคมจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศการเลือกปฏิบัติและความอัปยศทางสังคมที่ทำให้โรคลมชักทั่วโลกมักเป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะได้มากกว่าอาการชักเอง คนที่มีโรคลมชักสามารถเป็นเป้าหมายของความอยุติธรรมได้ ความอัปยศของโรคนี้อาจทำให้ผู้คนไม่สนใจการรักษาอาการเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกระบุว่ามีความผิดปกติ

 

สิทธิมนุษยชน

ผู้ที่เป็นโรคลมชักจะมีโอกาสได้รับสิทธิในการประกันสุขภาพและประกันชีวิตลดลงโอกาสที่จะได้รับใบอนุญาตขับขี่ และอุปสรรคในการเข้าสู่อาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ จำกัด อื่น ๆ ในหลายประเทศการออกกฎหมายสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจผิดหลายศตวรรษเกี่ยวกับโรคลมชัก ตัวอย่างเช่น:

 1. ในประเทศจีนและอินเดียโรคลมชักมักถูกมองว่าเป็นเหตุผลในการห้าม หรือ ยกเลิกการสมรส
 2. ในประเทศสหราชอาณาจักรกฎหมายที่อนุญาตให้มีการยกเลิกการสมรสในโรคลมชักไม่ได้รับการแก้ไขจนปี 1971
 3. ในสหรัฐอเมริกาจนถึงปี ค. ศ. 1970 กฎหมายห้ามไม่ให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชักเข้ามาในร้านอาหารโรงภาพยนตร์ ศูนย์สันทนาการและอาคารสาธารณะอื่น ๆ

 

การออกกฎหมายที่เป็นไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสามารถป้องกันการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิ รวมถึงการปรับปรุงการเข้าถึงบริการด้านการดูแลสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคลมชัก

 

การตอบสนองขององค์การอนามัยโลก WHO

WHO ตระหนักดีว่าโรคลมชักเป็นความกังวลด้านสาธารณสุขที่สำคัญ ในฐานะที่เป็นความริเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2540 องค์การอนามัยโลก (WHO) International Alliance for Epilepsy (ILAE) และ International Bureau for Epilepsy (IBE) กำลังดำเนินการรณรงค์ระดับโลกเรื่อง “Out of the Shadows” เพื่อให้ข้อมูลที่ดีขึ้นและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคลมชักและ เสริมสร้างความพยายามของภาครัฐและเอกชนในการปรับปรุงการดูแลและลดผลกระทบของโรค

 

โครงการนี้รวมถึงโครงการอื่น ๆ ของ WHO เกี่ยวกับโรคลมชักแสดงให้เห็นว่ามีวิธีการที่ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคลมชักในการที่จะช่วยลดช่องว่างในการรักษา เช่น ตัวอย่างเช่นโครงการที่ดำเนินการในประเทศจีนทำให้มีการลดช่องว่างในการรักษา 13% ในช่วง 1 ปีและการเข้าถึงที่สำคัญในการเข้าถึงผู้ป่วยโรคลมชัก โครงการเพื่อลดช่องว่างในการรักษาและภาวะป่วยเป็นโรคของผู้ที่เป็นโรคลมชักการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อปัดเป่าความอัปยศเพื่อระบุกลยุทธ์การป้องกันที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อพัฒนารูปแบบการควบคุมโรคลมชักในระบบสุขภาพในท้องถิ่นในหลายประเทศ

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการแผนปฏิบัติ WHO Programme on Reducing the Epilepsy Treatment Gap และ Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) เพื่อช่วยลดช่องว่างในผู้ป่วยโรคลมชัก ซึ่งปัจจุบันมีเป้าหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวใน ประเทศโมซัมบิก พม่า และเวียดนาม โครงการเหล่านี้รวมกลยุทธ์ที่หลากหลายมุ่งเน้นการขยายทักษะของการดูแล ระดับปฐมภูมิและการเพิ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และในกลุ่มผู้ดูแลที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในระดับชุมชนเพื่อช่วยในวินิจฉัยรักษาและติดตามผู้ที่เป็นโรคลมชัก ในระดับชุมชนเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยโรคลมชักและครอบครัว

 

Thailand Epilepsy, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า Phramongkutklao Hospital