สาเหตุของโรคลมชัก

seizure_illustration

 

 

 

 

 

สาเหตุของโรคลมชัก

1. แผลเป็นในสมอง เช่นการติดเชื้อในสมอง, อุบัติเหตุต่อสมอง, ชักขณะไข้สูงในวัยเด็กที่นานหรือชักติดต่อกันหลายฯครั้ง, สมองขาดออกซิเจน, สมองถูกกระทบกระเทือนในระหว่างอยู่ในครรภ์มารดา แรกคลอด

2. โรคทางพันธุกรรม

3. ภาวะมีก้อนในสมองเช่น เนื้องอกในสมอง, พยาธิในสมอง

4. โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ หรือแตกหรือตีบตัน

5. โรคทางกายเช่น ภาวะเกลือโซเดียมในร่างกายสูงหรือต่ำ น้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำ, โรคตับ, โรคไต

6. การดื่มเหล้า การกินยาบ้า เสพยาเสพติด ได้รับสารพิษ

 

Thailand Epilepsy, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า Phramongkutklao Hospital