เดจาวู จาเมวู กับ โรคลมชัก

Thailand Epilepsy, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า Phramongkutklao Hospital